Armatura rurowa

  • Złączki rurowe ASTM A234 WPB i WPC, w tym kolanka, trójniki i reduktory

    Złączki rurowe ASTM A234 WPB i WPC, w tym kolanka, trójniki i reduktory

    Niniejsza specyfikacja obejmuje łączniki ze stali węglowej i stopowej, o konstrukcji bezszwowej i spawanej, kute.Złączki te są przeznaczone do stosowania w rurociągach ciśnieniowych i przy produkcji zbiorników ciśnieniowych do pracy w umiarkowanych i podwyższonych temperaturach.Materiał na armaturę powinien składać się ze stali ubitej, odkuwek, prętów, płyt, wyrobów rurowych bez szwu lub spawanych z dodatkiem metalu wypełniającego.Operacje kucia lub kształtowania można wykonywać poprzez kucie, prasowanie, przebijanie, wytłaczanie, spęczanie, walcowanie, gięcie, zgrzewanie, obróbkę skrawaniem lub kombinację dwóch lub więcej tych operacji.Procedurę formowania należy zastosować w taki sposób, aby nie spowodowała szkodliwych niedoskonałości w złączkach.Kształtki po formowaniu w podwyższonej temperaturze należy schłodzić do temperatury poniżej zakresu krytycznego w odpowiednich warunkach, aby zapobiec szkodliwym defektom spowodowanym zbyt szybkim chłodzeniem, ale w żadnym wypadku nie szybciej niż szybkość chłodzenia w nieruchomym powietrzu.Kształtki należy poddać próbie rozciągania, próbie twardości i próbie hydrostatycznej.